Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyen İlgililerin Dikkatine

Yurt dışından alınan yükseköğrenim diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümlerine ve bu Yönetmelik’e göre hazırlanan usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen adaylar, yurt dışı yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgilere e-Devlet sistemindeki Okul Tanıma Belgesi Sorgulama bağlantısından erişebilecekleri gibi (ABD, KKTC, Hollanda hariç) Kurulumuza dilekçe ile başvurmaları hâlinde yazılı olarak da bilgi alabilmektedirler.

Bununla birlikte özellikle üniversite tercihlerinin de yoğunlaştığı son dönemde; Kurulumuzun amblemini ve adını izinsiz şekilde kullanarak kamuoyumuzu yanıltıcı şekilde bilgi veren bazı yurt dışı yükseköğretim kurumu ve aracı eğitim danışmanlık şirketlerinin sosyal medya, internet, afiş vb. iletişim kanallarında denklik mevzuatına aykırılık teşkil edecek ve adayların mağduriyet yaşamalarına yol açacak şekilde bilgi paylaşımında bulundukları görülmektedir.

Bu kurum ve şirketlerce; yurt dışındaki herhangi bir kurumda yükseköğrenim görülmesinin ardından Kurulumuza başvuran kişilere doğrudan denklik verileceği, yurt dışında Türkçe öğrenim görülebileceği, Türkiye’deki Üniversitelerimizle anlaşmalarının bulunduğu ve pandemi süresince eğitimlerini anlaşma yaptıkları bu üniversitelerde alacakları gibi duyurusu yapılan hususların Kurulumuz nezdinde herhangi bir geçerliği ve yasal bağlayıcılığı bulunmamakta olup bu paylaşımları yapan kurum ve şirketler hakkında gerekli yasal işlem ayrıca yapılacaktır.

Sonuç olarak, yükseköğrenim görmek için yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın Kurulumuzdan söz konusu okul tanıma bilgisini almaları ve mezuniyetleri sonrasında denklik ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için asılsız ilanlara ve sosyal medyada yer alan haberlere itibar etmemeleri, sadece “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nde yer alan hükümleri ve Kurulumuzun resmî genel ağ sayfasında duyurulan hususları esas almaları gerekmektedir.​

Kamuoyuna önemle duyurulur.Bir cevap yazın

×